SERWIS

Pomp ciepła

Pom­py cie­pła wy­ko­rzy­stu­ją ener­gię na­tu­ral­ną, zgro­ma­dzo­ną w po­wie­trzu, wo­dzie lub zie­mi. Dzię­ki wy­ko­rzy­sta­niu pro­ce­sów ter­mo­dy­na­micz­nych prze­twa­rza ją, a na­stęp­nie do­star­cza do na­szej sie­ci.

SERWIS

Profesjonalny serwis pomp ciepła

Zapraszamy wszystkich Klientów posiadających pompy ciepła do kontaktu z nami w zakresie serwisu. Dysponujemy nowoczesną bazą sprzętu i jesteśmy w stanie przeprowadzać serwis pomp ciepła, które znajdują się nawet w najbardziej trudno dostępnych miejscach. Okresowe przeglądy pomp ciepła wykonujemy z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi. Zadzwoń i zamów wizytę naszych specjalistów.  Zajmujemy się serwisem gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym. 

SERWIS

Jesteśmy autoryzowanym serwisem

Specjalizacja

Specjalizujemy się w serwisowaniu, konserwacji i naprawie pomp ciepła. Od ponad dekady wykonujemy przeglądy serwisowe pomp ciepła obsługując klientów indywidualnych, jednostki administracji publicznej, podmioty trzeciego sektora oraz mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Posiadamy wiedzę, doświadczenie i niezbędne autoryzacje serwisowe. Świadczymy kompleksowy serwis pompy ciepła producentów mniej lub bardziej znanych.

Ryszard Pryszcz

Masz pytania?

Prześlij swój numer telefonu oraz adres e-mail. Skontaktujemy się z Toba i udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania